četrtek, 11. 5. 2017

Brezplačna oddaja japonskega dresnika v Zbirnih centrih Barje in Povšetova

Mestna občina Ljubljana in javno podjetje Snaga med 15. aprilom in 15. oktobrom omogočata brezplačno oddajo invazivne rastline japonski dresnik v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova.

Rastline, ki jih uporabljamo za prehrano in okras, so večinoma tujerodne vrste, ki jih je z njihovih območij naravne razširjenosti prinesel človek. Večina teh vrst ostaja znotraj njiv in vrtov, nekatere pa so si utrle pot v naravno okolje, kjer se lahko hitro širijo. Pri tem izpodrivajo domorodne vrste, rušijo naravno ravnovesje, povzročajo gospodarsko škodo ali ogrožajo zdravje ljudi. Zaradi njihove agresivne narave jih imenujemo invazivne tujerodne vrste.

Zadnja leta tudi v Ljubljani opažamo vse več invazivnih rastlin. Vedno večji problem predstavlja razraščanje japonskega dresnika, ki je uvrščen na seznam stotih najbolj invazivnih tujerodnih vrst na svetu. Njegova hitra rast in močne, globoke korenine tvorijo goste sestoje, ki hitro nadomeščajo avtohtono vegetacijo in povzročajo ekonomsko škodo. Najpomembnejši način razmnoževanja japonskega dresnika je z ukoreninjanjem koščkov korenik ali spodnjih delov stebel. Za razvoj nove rastline zadošča že zelo majhen košček korenike. Na dresnikih se lahko razvijejo tudi zelo dobro kaljiva semena, a spolno razmnoževanje prispeva le manjši delež k širjenju rastline.

Dresniki 01 SSKrajsek

Kaj storiti, če se na vašem vrtu razrašča invaziven japonski dresnik?

Mlade in posamezne rastline izkopljite z vsemi podzemnimi deli vred, če pa se je japonski dresnik razrasel na večjem območju, z redno košnjo preprečujete nadaljnje širjenje. Nadzemne poganjke, ki še nimajo razvitih semen, lahko posušite in nato kompostirate sami.


Spodnje dele stebel s korenikami in poganjke s semeni odnesite bodisi v zbirni center Barje bodisi v začasni zbirni center Povšetova, kjer bodo poskrbeli za varno predajo rastlinskih delov v uničenje.

Japonski dresnik lahko v zbirna centra  prinesete med 15. aprilom in 15. oktobrom, njegovo zbiranje pa omogočata Mestna občina Ljubljana in Snaga d.o.o..

Več informacij o japonskem dresniku pa najdete tudi na naši spletni strani, v rubriki Varstvo okolja.