ponedeljek, 21. 8. 2017

Interaktivni model ambrozije

Z namenom izobraževanja in inovativnega reševanja problematike zdravju škodljive ambrozije smo pripravili interaktivni model ambrozije, ki ga uporabnik lahko vrti za 360° in poljubno približuje za ogled podrobnosti.

V Mestni občini Ljubljana nadaljujemo z družbeno odgovorno kampanjo »Rokavice gor!«, ki je usmerjena v ozaveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah. Z interaktivno predstavitvijo želimo vzpodbuditi meščane, predvsem mlade, k iskanju in raziskovanju rastline.

 

Ambrozija ali pelinolistna žvrklja je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike. V prejšnjem stoletju so jo v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je tudi v Sloveniji močno razširila. Ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Pogostnost alergij, povezanih z ambrozijo, hitro narašča. Da bi zmanjšali škodljive vplive na zdravje ljudi, morajo pri nas vsi imetniki zemljišč po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10)  odstranjevati ambrozijo. Pri tem se moramo ustrezno zaščititi in ravnati tako, da rastlin ne bomo še bolj razširili.

  • Naučite se prepoznati ambrozijo. Če se pojavi na vaših zemljiščih, rastline skupaj s koreninami čim prej izpulite.
  • S puljenjem lahko odstranite tudi že ustaljene manjše sestoje, pri večjih pa z večkratno košnjo (konec junija, sredi julija, v začetku avgusta) preprečite cvetenje. Če so rastline že zacvetele, jih ne kosite, ker boste s tem še bolj razširili pelod ali semena.
  • Cvetni prah se v največjih količinah sprošča zjutraj in dopoldne, zato je odstranjevanje najbolje izvajati popoldne in pred cvetenjem, torej od maja do sredine julija.
  • Necvetoče rastline odložite na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti na način, da se prepreči nastanek semena oz. seme ne more več kaliti – oddaja v sosežig.
  • Pri delu uporabljajte rokavice, če so rastline že zacvetele pa tudi dihalno masko. Ko končate, operite vsa delovna oblačila. Otroci in osebe, alergične na ambrozijo, naj ne odstranjujejo ambrozije.
  • Po odstranitvi območje več let redno spremljajte. Semena ambrozije so kaljiva več kot desetletje in lahko ponovno poženejo iz semen v prsti. 

Več o ambroziji ali drugih tujerodnih invazivnih rastlinah, preberite tukaj.