ponedeljek, 18. 6. 2018

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Zadobrova

V Mestni občini Ljubljana smo za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Zadobrova prejeli sredstva iz 1. javnega razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Odobreno je sofinanciranje s strani Evropske unije v višini 75 % in iz proračuna RS v višini 25 % upravičenih stroškov. S projektom bomo v Mestni občini Ljubljana dosegli trajnostno okoljsko sprejemljivo rabo ruralnega prostora in urejeno kulturno krajino, ki je v skladu z njenim prostorskim načrtom.

foto

Kaj so komasacije?

Parcele na območjih komasacij kmetijskih zemljišč so bile pred komasacijo (združevanjem) nefunkcionalnih oblik, mej med njimi ni bilo oziroma so bile zelo slabo označene. Z izvedbo komasacij smo racionalizirali in optimizirali kmetijsko proizvodnjo, s formiranjem večjih obdelovalnih površin pravilnejših oblik pa zmanjšali stroške pridelave.

V Mestni občini Ljubljana smo od leta 2009 do 2015 izvedli najobsežnejšo komasacijo oziroma združevanje kmetijskih zemljišč v svoji zgodovini. Na območju Zadobrove smo na površini 188 hektarjev združili in na novo razdelili 393 parcel, v lasti 134 lastnikov.

Kaj bomo dosegli z izvedbo agromelioracij?

Po končani komasaciji na območju Zadobrove bomo lastnikom zemljišč zagotovili nemoteno obdelavo na njihovih parcelah. Z izvedbo agromelioracij bodo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove urejene poljske poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočen tudi operativen zaključek komasacije. 

Agromelioracija zajema 23,4 ha,  na območju katastrskih  občin k. o. 1771 – Zadobrova in k. o.  1770 – Kašelj. Izvajali bomo ureditve poljskih poti in sanacijo ter rekonstrukcijo obstoječih. Po zaključku, bo investicija predana v uporabo končnim koristnikom učinkov agromelioracije, lastnikom in uporabnikom zemljišč.  

Korist kmetov na tem območju

Z ureditvijo poljskih poti bo dosežena optimalna potna mreža, ki bo varnejša za uporabo, pravilnejših oblik in bo omogočila lastnikom zemljišč najkrajši možni dostop do zemljišč, kar bo pomenilo zmanjšanje stroškov pridelave. Olajšano bo manevriranje s sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, posledično pa bo izvajanje tehnoloških ukrepov hitrejše in učinkovitejše. Vse našteto bo omogočalo doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov, ter bolj ekonomično kmetijsko proizvodnjo.

Cilji projekta

Z izvedbo agromelioracij bomo uredili:

  • 4122 m novih poljskih gramoziranih poti v širini 4 in 5 m;
  • 270 m poljskih poti za sanacijo;
  • 362 m rekonstruiranih obstoječih gramoziranih poti v širini 5 m;
  • 3418 m rekonstrukcij obstoječih zelenih poti v širini 4 in 5 m. 

Več o agrarnih operacijah v Ljubljani preberite tukaj.