petek, 13. 4. 2018

Ljubljana je bogatejša za novo zeleno površino – družinski park Muste

Med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem smo odprli Družinski park Muste, ki predstavlja eno večjih zelenih pridobitev v Ljubljani.

Nov park povezuje Nove Fužine in Štepanjsko naselje na nasprotnih nabrežjih Ljubljanice, oba dela pa povezuje nov doživljajski most.

Idejno zasnovo parka smo pripravili leta 2015, urejati pa smo ga začeli lani. V njem je med drugim urejeno igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke. Na severni strani parka smo zasadili urbani javni sadovnjak, že četrti v Ljubljani. V njem je zasajenih 64 sadnih dreves starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv. Sadovnjak so zasadili sodelavci podjetja MSD, Inovativna zdravila d.o.o., sadje, ki bo zraslo na drevesih, pa bo namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves.
V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.

park Muste

Ime parka ima zgodovinsko osnovo. Izhaja iz Franciscejskega katastra za Kranjsko (1823-1869) in predstavlja najstarejše znano zapisano poimenovanje tega območja.

Ljubljančani smo dobili, novo, približno hektar veliko zeleno površino, na kateri lahko aktivno in kakovostno preživljamo prosti čas.

Vrednost investicije znaša približno 431.000 evrov.

park Muste

Nad parkom so navdušeni tudi stanovalci v njegovi okolici: "Ko sem se pred mnogimi leti preselila na Fužine, si nisem mislila, da bo tukaj tako lepo živeti. Fužine so zelene, urbane ter naseljene s strpnimi in prijaznimi ljudmi. Zadnje mesece smo skupaj z otroki z velikim veseljem spremljali urejanje novega parka in se čudili oblikam modernih igral. Park je na izjemno lepi lokaciji ob Ljubljanici in s prijazno ureditvijo bo prinašal veselje tako starejšim kot otrokom. Ker se Fužinci radi družimo, je tovrstna pridobitev še posebej dobrodošla. Sama se že veselim poletnih večerov na novih klopcah in seveda upam, bodo jabolka iz urbanega sadovnjaka hitro obrodila." (Tanja)