torek, 30. 11. 2021

Na Rožnik po na novo urejeni poti

Celovito smo uredili območje pri kapelici Lurške Matere božje. Tako bo še prijetnejša za obiskovalce krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Da gre za priljubljeno pot med Ljubljančankami in Ljubljančani, kažejo podatki JP Voka Snaga, upravljalca krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj so na tem delu parka v lanskem letu zabeležili skoraj 90.000 prehodov oziroma v povprečju 250 dnevno.

prenovljena kapelica
Foto: Nik Rovan

Na pobudo JP Voka Snaga je družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) v sklopu izvedenih del obnovila stopnišče, ki vodi od kapelice v smeri Ceste na Rožnik, uredila odvodnjavanje, izvedla sanitarno sečnjo in zamenjala dotrajane klopi, ki sta jih prispevala Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana in Lutkovno gledališče Ljubljana. Poskrbljeno je bilo tudi za hrošča močvirskega krešiča in raka koščaka, saj je potok, ki teče skozi območje ureditve, ostal zasenčen z drevesno in grmovno zarastjo.

prenovljene stopnice na poti na Rožnik
Foto: Nik Rovan

Celovita ureditev območja je tako še en primer dobre prakse sodelovanja različnih strok, lastnikov zemljišč in upravljavca parka. Spomnimo, da je plod takšnega sodelovanja tudi leta 2019 obnovljen drevored med Gostilno Čad in vilo Marija Vera ter urejena pešpot, ki na Rožnik vodi mimo Gozdarskega inštituta Slovenije.

Preberite tudi: