petek, 13. 4. 2018

Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin

V Steklenem atriju Mestne hiše bo do 3. maja 2018 na ogled tematska razstava Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin, na kateri predstavljamo vsebino evropskega projekta APPLAUSE.

Projekt APPLAUSE naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu pristopa »nič odpadkov« in krožnega gospodarstva ter temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane. V okviru projekta bomo poleg razvoja novih orodij za prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin raziskovali tudi primernost za predelavo v papirne in lesne izdelke, predelavo lesnih ostankov, možnosti predelave v vhodne surovine za tehnologije prihodnosti in vire hrane, izdelavo barvil in hibridnih premazov ter izvlečkov/prašiv za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.

razstava Neizkorisceni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin

V Ljubljani trenutno odstranjene invazivne tujerodne rastline kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene.

O invazivnih tujerodnih vrstah

Vrste, ki jih je v okolje, kjer prej niso uspevale, vnesel človek, imenujemo tujerodne vrste. Številne tujerodne rastline je človek naselil namerno, z željo, da bi imel od njih korist (rastline za hrano, krmne rastline itd). Med tujerodnimi rastlinami pa najdemo tudi številne, ki jih je človek s svojimi dejavnostmi v novo okolje zanesel nenamerno. Večina tujerodnih vrst v novem okolju sicer ne preživi, ker se mu iz različnih razlogov ne morejo prilagoditi, nekatere pa so se sposobne udomačiti, se uspešno razmnoževati, razširjati in celo povzročati škodo na »osvojenem« območju. Pravimo, da so takšne vrste invazivne tujerodne vrste.

Invazivna tujerodna rastlina

O projektu APPLAUSE

Projekt APPLAUSE je bil izbran za financiranje na drugem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA). Na razpisu je sicer sodelovalo 206 projektnih prijav, za financiranje jih je bilo izbranih 16, med njimi v tematskem sklopu krožno gospodarstvo tudi projekt APPLAUSE. Potekal bo tri leta, od začetka novembra 2017 do konca oktobra 2020.
Celotno predstavitev projekta si lahko ogledate tukaj.