torek, 13. 6. 2017

Odstranjevanje japonskega dresnika ob potoku Pržanec

Mestna občina Ljubljana nadaljuje z odstranjevanjem invazivne rastline japonski dresnik ob potoku Pržanec, ki leži znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Potem, ko je v začetku aprila potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija mestne uprave, na kateri so udeleženci zbrali kar 1680 kg te rastline, na Mestni občini Ljubljana skrbimo za redno košnjo novo zraslega dresnika na tem območju.
Odstranjevalna dela izvaja javno podjetje Snaga. Prva košnja je bila zaključena 1. junija 2017, sredi junija bodo odstranjevanje ponovili. S košnjami bodo letos nadaljevali vse do konca rastne sezone dresnika, v prihodnjih letih do končne odstranitve te rastline. Zgornje dele stebel svežega dresnika oddajajo v kompostiranje, spodnje dele stebel s korenikami pa v sežig. 
Spomnimo še, da bo iz odstranjenih suhih nadzemnih delov japonskega dresnika, zbranih na spomladanski čistilni akciji, izdelan papir za promocijske izdelke krajinskega parka.