sreda, 11. 4. 2018

Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto

V Ljubljani že peto leto zapored pripravljamo projekt Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto, katerega namen je osveščanje o pomembnosti čebel in spodbujanje meščanov k ocvetličenju oken in balkonov z medovitimi rastlinami.

V okviru projekta je v BTC, v dvorani A, na ogled razstava Urbano čebelarjenje, na kateri lahko obiskovalci prek čebeljega nadzornega centra v živo spremljajo dogajanje v čebelnjaku ob Vodnem mestu Atlantis, v prihodnje pa bodo v prenos vključeni še drugi urbani čebelnjaki.
V soboto, 21. aprila, bo na Tržnici BTC potekal cvetlični sejem, s katerim bomo obeležili svetovni dan Zemlje. Maja se bo Ameriška ulica v BTC Cityju Ljubljana preobrazila v alejo sončnic, čebelji nadzorni center pa bo od junija naprej predstavljen v okviru razstave Kjer so čebele doma v Slovenskem etnografskem muzeju. Med 17. in 27. majem bodo potekali še dnevi odprtih vrat pri različnih partnerjih projekta, ki bodo obiskovalcem ponudili vpogled v urbane čebelnjake in jih seznanili z izzivi urbanega čebelarjenja.

O projektu

Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto je projekt, s katerim skupaj z družbo BTC in partnerji bogatimo vsebine Čebelje poti. Gre za gibanje enakomislečih, ki ravnajo trajnostno in skrbijo za okolje. Čebeljo pot smo zasnovali v letu, ko je Ljubljana nosila prestižni naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, povezala pa je dve vsebini, pomembni za mesto: samooskrbo in ohranjanje biodiverzitete. Danes združuje že 33 partnerjev. V okviru Čebelje poti so postavljeni cilji za povečanje in razvoj čebelarstva na širšem območju Mestne občine Ljubljana kot tudi cilji za čebelarjenje v urbanem jedru, kjer je poudarek na varnosti, ozaveščanju, izobraževanju meščanov, pravilih čebelarjenja v urbanem prostoru, pravilnega umeščanja sodobnih form čebeljih stojišč in čebelnjakov v urbani prostor, oblikovanju novih turističnih in izobraževalnih produktov, povezanih s čebelami v mestu.

Predstavitev Čebelje poti si lahko ogledate tukaj.

Program aktivnosti in dogodkov v aprilu

Mednarodna prepoznavnost Čebelje poti

Čebelja pot in aktivnosti na njej so prepoznane tudi v mednarodnem merilu. V letu 2017 je Čebelja pot prejela evropsko nagrado – URBACT Good practice award. Gre za program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Poslanstvo programa, ki sodi med instrumente evropske kohezijske politike, je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

urbact cebelja pot

URBACT je nato objavil še razpis URBACT Network Transfer, na katerega smo se lahko prijavili kot prejemniki nagrade URBACT Best Practice Award. Kot vodilni partner smo pripravili prijavo prenosa dobrih praks z nazivom BeePathNet in v začetku aprila smo bili izbrani v skupino 25 potrjenih prenosov dobrih praks, za kar bomo v dveh letih in pol prejeli 600.000 evrov.

V tem času bomo poskrbeli za prenos dobre prakse Čebelje poti v pet evropskih mest. Vsebine bodo temeljile na ozaveščanju meščanov o pomenu čebel za naše preživetje in za ohranjanje kakovostnega okolja in biodiverzitete.

Podrobnosti najdete na urbact.eu/25-transfer-networks-approved