sreda, 23. 5. 2018

Prva akcija odstranjevanja tujerodnih rastlin v okviru projekta LIFE ARTEMIS

V soboto, 2. junija 2018, bo med 9. in 14. uro potekala prva akcija odstranjevanja tujerodnih rastlin znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zbor udeležencev bo ob 9. uri pred Gozdarskim inštitutom Slovenije na Večni poti 2.

Na Mestni občini Ljubljana sofinanciramo projekt LIFE ARTEMIS, katerega glavni cilj je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Za sodelovanje na akciji ne potrebujete posebnega predznanja, saj bodo akcijo koordinirali poznavalci tujerodnih rastlin. Potrebujete le dobro voljo in terenska oblačila (z dolgimi rokavi in hlačnicami). Za malico in ostalo potrebno opremo bodo poskrbeli organizatorji akcije.

Za sodelovanje na dogodku se je potrebno prijaviti prek spletnega obrazca.

V primeru dežja se akcija prestavi na 9. junij 2018.