četrtek, 31. 5. 2018

Vabljeni na Plažo Sava

V Črnučah, v bližini teniških igrišč, ob stopenjskem jezu, smo uredili Plažo Sava.

Plaža leži na območju Nature 2000, naravne vrednote Sava in ekološko pomembnega območja, na katerem so posegi zelo omejeni, zato smo v okviru ureditve lahko sanirali brežino, uredili dostop do vode in postavili betonske ležalne ploščadi za sončenje. Ob tem smo uredili tudi dostop za intervencijo (gasilce), ki ga do zdaj ni bilo.
Plaža je namenjena sončenju, in ni kopališče.

plaža Sava

Dela je izvajal Hidrotehnik d.o.o., vrednost celotne investicije (vključno s projekti in gradbenim nadzorom) znaša nekaj več kot 270.000 evrov z DDV.

Prvi obiskovalci so navdušeni

Aleš: »Super ste uredili. Bravo. Všeč mi je predvsem to, da je urejeno sonaravno. Škoda le, da je urejen le manjši del, zato predlagam, da se na enak način uredi brežina vsaj do teniških igrišč.«

Marija pa je dodala: »Navdušena sem. Kot otrok sem veliko časa preživela ob Savi in upam, da bomo zdaj tu spet lahko uživali. Postavitev WC-ja je odlična ideja. Bilo bi dobrodošlo, če bi s takšno ureditvijo nadaljevali, dodali še kakšno gostinsko ponudbo… Sicer pa sem resnično navdušena.«