varstvo.okolja@ljubljana.si.

" />

Javna obravnava gradiva »Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045«

Zaključen: 15. 11. 2021 , objava rezultatov: 1. 12. 2021

Datum objave: 15. 10. 2021
Rok za prijavo: 15. 11. 2021
Rezultati razpisa: 1. 12. 2021

Gre za prvi tovrstni dokument MOL, ki pojasnjuje, kaj je krožno gospodarstvo, kako si predstavljamo krožno mesto in vizijo krožnega mesta leta 2045. Dokument opisuje tudi kako je krožno gospodarstvo že vključeno v druge strateške dokumente MOL in na kratko povzema obstoječe dobre prakse velike mestne družine s področja krožnega gospodarstva.
Morebitne predloge, pripombe, razmišljanja pošljite na e-naslov varstvo.okolja@ljubljana.si.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa