Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011 s področja varstva okolja

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

Predmet javnega razpisa:
Na podlagi ciljev, zapisanih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013 (http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/okolje-prostor-bivanje/program-varstva-okolja/) in v Resoluciji Nacionalnega programa varstva okolja 2005-2012 (Ur. l. RS, št. 2/06, www.npvo.si), želi Mestna občina Ljubljana s sofinanciranem projektov in aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij (NVO) in neprofitnih organizacij v letu 2011:

  • spodbujati delovanje NVO in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja,
  • razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo,
  • spodbujati mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana in sicer:
Sklop A: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst v Mestni občini Ljubljana
Sklop B: Izvedba mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.

Vsebine projekta iz tega razpisa se lahko sofinancira samo iz enega vira tega razpisa – ali iz sklopa A ali iz sklopa B.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 11. novembra 2011.
 

Razpisne datoteke