Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na vrtičkarskem območju Brod (vrtičkarsko območje je umeščeno med reko Savo in ul. Ob Savi)

Zaključen: 19. 8. 2020

Datum objave: 18. 5. 2020
Razpis odprt do preklica oziroma do zapolnitve območja: 19. 8. 2020

Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 40 vrtičkov v zakup v velikosti po 49 m2, na lokaciji Brod, parc. št. 1771/1, 1773, 313/1 in 314 vse k.o. 1753 – Vižmarje.

Zakupnina znaša: 0,70 EUR za 1 m2/leto (z besedo: sedemdeset centov za en kvadratni meter na leto)

 

 

 

 

Razpisne datoteke