Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na vrtičkarskem območju Brod

Zaključen: 20. 4. 2020

Datum objave: 28. 2. 2020
Rok za prijavo: 20. 4. 2020

MOL razpisuje oddajo 97 vrtičkov v zakup v velikosti po 49 m2, na lokaciji Brod (vrtičkarsko območje je umeščeno med reko Savo in ul. Ob Savi), parc. št. 1773, 1772, 1771/1, 1771/2 vse k.o. 1753 – Vižmarje. 

Rok za prijavo se podaljšuje do 20. 4. 2020.

Namesto potrebnih potrdil, ki jih izdajajo upravni organi (Potrdilo o prebivališču in Izpis zbirnih podatkov o nepremičninah iz registra nepremičnin) , lahko prijavitelj priloži svoji izjavi, ki nadomeščata potrdili. Potrdila se bodo priložila, ko bodo razmere to dopuščale.

Razpisne datoteke