Javno zbiranje ponudb za za oddajo vrtičkov v zakup na območju Rakova Jelša

Zaključen: 31. 12. 2019

Datum objave: 28. 12. 2018
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 , oziroma do oddaje vseh vrtičkov

Mestna občina Ljubljana objavlja odprt razpis za oddajo 120 vrtičkov v zakup. Vrtički so veliki od 25 m2 do 150 m2 in se nahajajo na lokaciji Rakova Jelša parc. št. 1080/64, 1080/63, 1080/46, 1080/47, 1080/48 in 1080/49 vse k.o. 1722 - Trnovsko predmestje.

Letna zakupnina znaša: 0,70 EUR/m2/leto (z besedo: nič 70/100 EUR).

Razpisne datoteke