Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2020

Datum objave: 20. 8. 2020
Rok za prijavo: 9. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1562/65 izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 2706 1562/65) k. o. 2706 Zelena jama.

 

Cena navedene nepremičnine je 3.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke