Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2018

Datum objave: 29. 6. 2018
Rok za prijavo: 19. 7. 2018

Oddaja nepremičnin: 4. vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 55 m2 – 65 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. 1734 Ježica.
Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

 

Razpisne datoteke