Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 9. 2018

Datum objave: 17. 8. 2018
Rok za prijavo: 5. 9. 2018

Oddaja nepremičnin: štiri (4) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1031/1 v izmeri od 12 m2 – 56 m2 (ID znak: parcela 1723 1031/1) k.o. 1723 Vič.
Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke