Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 12. 2018

Datum objave: 12. 11. 2018
Rok za prijavo: 2. 12. 2018

Oddaja: treh (3) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 164/1 v izmeri od 96 m2, 72 m2 in 72 m2 (ID znak: parcela 1732 164/1) k.o. 1732 Štepanja vas.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke