Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 1. 2019

Datum objave: 31. 12. 2018
Rok za prijavo: 15. 1. 2019

Zakup vrtička št. 2 v velikosti 97 m2, ki se nahajajo na zemljišču, parc. št. 165/1 k.o. Štepanja vas.

Razpisne datoteke