Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 2. 2019

Datum objave: 28. 1. 2019
Rok za prijavo: 17. 2. 2019

Oddajo nepremičnin: deset (10) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 43 m2 – 72 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. 1723 Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke