Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 4. 2019

Datum objave: 28. 3. 2019
Rok za prijavo: 17. 4. 2019

Oddaja nepremičnin: 18 vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 49 m2 – 72 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. Ježica.

Razpisne datoteke