Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 6. 2019

Datum objave: 13. 5. 2019
Rok za prijavo: 2. 6. 2019

Oddaja nepremičnin: 18. vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 55 m2 – 65 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke