Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 11. 2019

Datum objave: 7. 11. 2019
Rok za sprejem ponudb: 27. 11. 2019

Oddaja nepremičnin:
- vrtiček št. 9, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 118/8 v izmeri 107 m2 (ID znak: parcela 1738 118-8) k.o. Dravlje,
- vrtiček št. 10, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 118/8 v izmeri 116 m2 (ID znak: parcela 1738 118/8) k.o. Dravlje,
- vrtiček št. 36, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 120/1 v izmeri 76 m2 (ID znak: parcela 1738 120-1) k.o. Dravlje.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke