Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 2. 2020

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 2. 2020

Oddaja nepremičnin: deset (10) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču parc. št. 1251/1 v izmeri od 49 m2 – 72 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke