Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 2. 2020

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 2. 2020

Oddaja nepremičnin:
- vrtiček št. 20, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 118/8 v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1738 118-8) k.o. Dravlje,
- vrtiček št. 34, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 120/1 v izmeri 97 m2 (ID znak: parcela 1738 120-1) k.o. Dravlje,

Cena zakupa posameznega vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke