Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 3. 2020

Datum objave: 17. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 8. 3. 2020

Oddaja nepremičnin: vrtiček št. 13, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 164/1 v izmeri 105 m2 (ID znak: parcela 1732 164-1) k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke