Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 3. 2020

Datum objave: 20. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 11. 3. 2020

Nepremičnina: en (1) vrtiček, ki se nahaja na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri 58 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke