Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 4. 2020

Datum objave: 3. 4. 2020
Rok za sprejem ponud: 23. 4. 2020

Oddaja nepremičnin:  treh (3) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1031/1 v izmeri od 33 m2 – 52 m2 (ID znak: parcela 1723 1031-1) k.o. 1723 Vič.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke