Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 4. 2020

Datum objave: 3. 4. 2020
Rok za sprejem ponudb: 23. 4. 2020

Oddaja nepremičnin: desetih (10) vrtičkov, ki se nahaja na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 49 m2 do 69 m2 (ID znak: parcela 1734_ 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke