Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2020

Datum objave: 20. 8. 2020
Rok za prijavo: 9. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 250/811 izmeri 49 m2 (ID znak: parcela 1722 250/811) k. o. 1722 Trnovsko predmestje

Cena navedene nepremičnine je 4.900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke