Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 9. 2020

Datum objave: 3. 9. 2020
Rok za sprejemponudb: 23. 9. 2020

Oddaja:
- vrtička št. 73 v izmeri 59 m2 ,
- vrtiček št. 45 v izmeri 59 m2 in
- vrtiček št. 232 v izmeri 49 m2.

Vrtički se nahajajo na zemljišču parc. št. 1251/1 (ID znak: parcela 1734_ 1251/1) k.o. 1734 Ježica.
Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke