Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 11. 2020

Datum objave: 27. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 11. 2020

Oddaja:
- vrtička št. 217 v izmeri 49 m2 ,
- vrtička št. 218 v izmeri 46 m2.

Vrtička se nahajata na zemljišču parc. št. 1251/1 (ID znak: parcela 1734_ 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto.

Razpisne datoteke