Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 11. 2020

Datum objave: 27. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 11. 2020

Oddaja: vrtička št. 10 v izmeri 116 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 118/8 k.o. Dravlje. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Dravlje.

Cena oddaje vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke