Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 11. 2020

Datum objave: 27. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 11. 2020

Oddaja:
- vrtička št. 6 v izmeri 31 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1031/1 k.o. Vič,
- vrtička št. 8 v izmeri 26 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1031/1 k.o. Vič,
- vrtička št. 9 v izmeri 34 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1031/1 k.o. Vič in
- vrtička št. 25 v izmeri 41 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1031/1 k.o. Vič.

Vrtički se nahajajo na vrtičkarskem območju Iga Grudna.

Cena oddaje vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

Razpisne datoteke