Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2020

Datum objave: 4. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 24. 12. 2020

Oddaja sedmih vrtičkov ki se nahajajo na zemljišču parc. št. 1251/1 (ID znak: parcela 1734_ 1251/1) k.o. 1734 Ježica, vrtičkarsko območje Ježica.

Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke