Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2020

Datum objave: 11. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 31. 12. 2020

Oddaja:
- vrtička št. 19 v izmeri 61 m2 in
- vrtiček št. 8 v izmeri 102 m2.

Oba vrtička se nahajata na vrtičkarskem območju Dravlje, parc. št. 118/8 k.o. Dravlje.

Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke