Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 3. 2021

Datum objave: 1. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 21. 3. 2021

Oddaja: vrtička št. 81 v izmeri 49 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 313/1 k.o. Vižmarje (vrtičkarsko območje Vižmarje Brod).

Cena zakupa znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke