Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 4. 2021

Datum objave: 19. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 8. 4. 2021

Zakup: vrtička št. 63 v izmeri 40 m2, vrtička št. 64 v izmeri 40 m2, vrtička št. 65 v izmeri 30 m2,  vrtička št. 79 v izmeri 30 m2 in vrtička št. 111 v izmeri 40 m2.

Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje), parc. št. 1080/63 in 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke