Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 10. 2021

Datum objave: 6. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 26. 10. 2021

Zakup vrtička št. 23 v izmeri 64 m2 in vrtiček št. 50 v izmeri 97 m2.

Vrtička se nahajata na vrtičkarskem območju Dravlje, parc. št. 118/8 oz. parc. št. 120/5 k.o. Dravlje.
Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke