Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 10. 2021

Datum objave: 7. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 10. 2021

Zakup vrtička št. 64 v izmeri 59 m2 . Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Muste, parc. št. 278 k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke