Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 10. 2021

Datum objave: 7. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 10. 2021

Zakup vrtička št. 8 v izmeri 49 m2 . Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Grba, parc. št. 1293/1 k.o. Vič.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke