Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 10. 2021

Datum objave: 7. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 10. 2021

Zakup vrtička št. 1 v izmeri 159 m2 in vrtiček št. 4 v izmeri 90 m2. Vrtička se nahajata na vrtičkarskem območju Štepanjsko naselje, parc. št. 165/1 in 164/1 obe k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke