Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2021

Datum objave: 15. 10. 2021
Rok za prijavo: 4. 11. 2021

Zakup vrtička št. 31 v izmeri 35 m2 . Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Muste, parc. št. 277 k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke