Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 2. 2022

Datum objave: 12. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 2. 2022

Zakup: vrtička št. 4 v izmeri 95 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Štepanjsko naselje, parc. št. 165/1 k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke