Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 2. 2022

Datum objave: 12. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 2. 2022

Zakup: vrtička št. 6 v izmeri 33 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Iga Grudna, parc. št. 1031/1 k.o. Vič.

Cena zakupa vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke