Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 3. 2022

Datum objave: 9. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 3. 2022

Zakup: vrtička št. 5 v izmeri 58 m2, vrtička št. 42 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 69 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 70 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 102 v izmeri 60 m2 , vrtička št. 127 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 176 v izmeri 59 m2 , vrtička št. 177 v izmeri 58 m2 in vrtička št. 195 v izmeri 72 m2 . Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Ježica, parc. št. 1251/1 k.o. Ježica.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke