Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2022

Datum objave: 28. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 3. 2022

Zakup: vrtička št. 31 v izmeri 58 m2, Vrtiček se nahajajo vrtičkarskem območju Ježica, parc. št. 1251/1 k.o. Ježica.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke