Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2022

Datum objave: 28. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 3. 2022

Zakup vrtička št. 56 v izmeri 48 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Grba, parc. št. 1293/71 k.o. Vič.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke