Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2022

Datum objave: 28. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 3. 2022

Zakup vrtička št. 51 v izmeri 49 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Muste, parc. št. 278 k.o. Štepanja vas.

Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

 

Razpisne datoteke